Fakta om loppet:

Distans: 21,097 m
Temperatur: max 19C, min 8C
Medalj: Ja
Typ av lopp : Flackt asfaltslopp som bland annat går längs hamnen och in i staden. God stämning, enkel logistik före, under och efter loppet
BOKA>>